Ökade förluster för Hurtigruten

Hurtigruten Group, som bl a driver linjetrafiken mellan Bergen och Kirkenes kommer att ha förluster före skatt på NOK 224 miljoner för 2007, motsvarande siffra för 2006 var NOK 2 miljoner, enligt preliminära siffror som offentliggjorts denna vecka. Fjärde kvartalet visar förluster på NOK 331 miljoner före skatt, jämfört med NOK 166 miljoner året före. Affärsområdena Hurtigruten och resor har haft fler passagerare förutom under fjärde kvartalet, då flera fartyg chartrades av oljeindustrin. Koncernens rörelseintäkter under fjärde kvartalet var NOK 721 miljoner jämfört NOK 740 miljoner föregående år. NOx-skatten var NOK 11 miljoner under kvartalet. Enligt vd:n Olav Fjell är företagets mål att begränsa förlusterna till NOK 50 miljoner 2008 genom ökad biljettförsäljning för att fylla fartygen under lågsäsongen.