Nytt hamnnätverk föreslås i Norge

Norska Kystverket har föreslagit ett nytt nätverk av 20 norska hamnar, som kommer få särskild tillgång till huvudtransportleder på land och järnvägsnät. Förslaget ingår i den senaste nationella transportplanen för 2010 till 2019. Hamnarna i Oslo, Kristiansand, Stavanger och Bergen anses som de allra betydelsefullaste export/import naven och kallas nu för terminalhamnar och kommer sannolikt få mer pengar och uppmärksamhet från regeringen. Enligt transportplanen ska ett nätverk till sjöss stimuleras för att de 20 utvalda hamnarna ska få fler passagerare och en ökat mängd gods. Målet är att flytta mer och mer trafik till sjöss, det ligger i linje med EU:s policy. Generellt kan sägas att transportplanen lägger tonvikt på underhåll av nuvarande infrastruktur snarare än att investera i nya vägar och modernisering av järnvägsnätet.