Tankfartyget Latana var först med att lägga till vid den nyinvigda kemikaliekajen kaj 1 i Gävle hamn.

Fotograf: Gävle hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Ny kaj invigd i Gävle

Nu har Gävle hamn invigt en kemikaliekaj som genomgått en omfattande renovering. Första fartyget som använde kaj 1 var tankfartyget Latana från Bergen.

Kaj 1 ligger i den sydvästra delen av Gävle hamn och är en mindre kaj för flytande bulk. Den är byggd på 1930-talet och har sedan dess genomgått ett flertal renoveringar och standardförbättringar. Men trots renoveringarna har kajen nått sin tekniska livslängd och behövde en totalrenovering, vilken inleddes i mars 2022.

Förberedd för landström

Efter att den nya containerterminalen invigdes i maj 2022 har renovering av kaj 1 varit ett av Gävle hamns större projekt. Kajen har enligt Gävle hamn uppgraderats med brandskydd enligt riktlinjer från sjätte utgåvan av ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals), utrustats med nya lastarmar och förberetts med anslutningar för landström för fartyg. Den nya kajen är dimensionerad för fartyg med ett deplacement på 40.000 Mt.

– Denna uppgradering av kemikaliekajen kommer att höja säkerheten och arbetsmiljön markant de kommande 50 åren efter att den gamla kaj 1 fått lämna in. Den skapar även möjligheter för framtida nya produkter, säger Ingemar Johansson, driftledare för energihamnen i Gävle Hamn AB i ett pressmeddelande.