Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Myndigheter

Staten föreslås äga färjorna till Gotland

Trafikverket föreslår att staten, genom exempelvis Sjöfartsverket, i framtiden ska äga de fartyg som opereras i färjetrafiken till Gotland samt att driften upphandlas. Det framkom när myndighetens analys presenterades idag, onsdag.

Förra sommaren gav regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera fyra alternativa modeller för färjetrafik till Gotland. Bakgrunden är enligt Trafikverket att färjetrafiken till Gotland sedan starten på 70-talet har präglats av begränsad konkurrens, och att statens kostnader har ökat.

De fyra modeller som Trafikverket har utrett har varit:

1. Sammanhållen upphandling av fartyg och drift inklusive eventuella garantier

2. Statligt ägda fartyg och upphandlad drift

3. Statligt hyrda fartyg och upphandlad drift

4. Gotlandstrafiken helt i statlig regi

”Ökad möjlighet till konkurrens”

På onsdagen presenterade Trafikverket sina slutsatser och det är alternativ två, statligt ägda fartyg och upphandlad drift, som myndigheten i första hand förordar. Förklaringen är att det skulle ge ökad möjlighet till konkurrens och bedöms ge lägre kostnader för staten.

”Om staten ansvarar för fartygsanskaffning är bedömningen att det finns ett antal operatörer i vårt närområde och även i Europa som skulle kunna vara intresserade av att driva Gotlandstrafiken. Det skulle ge möjlighet till en utvecklad konkurrenssituation och därmed en större säkerhet kring att kostnaden är samhällsekonomiskt motiverad”, står det i rapporten.

Samtidigt anser Trafikverket att det finns en ”ett antal betydande risker (…) kopplat till anskaffningen av fartygen”. Därför bör en riskeliminering tidigt genomföras i arbetet med att införa modellen, skriver man.

”Riskerna är betydande eftersom staten saknar erfarenhet och kunskap om att bygga upp, äga och förvalta ett passagerarfartygsrederi, vilket är mer komplext än dagens statliga verksamhet.”

Kan vara första steg till helstatlig drift

Modellen skulle enligt Trafikverket kunna vara ett första steg om staten över tid vill driva Gotlandstrafiken i egen regi.

”Genom statens möjligheter att få en fördelaktigare ränta än marknaden, och möjligheten att skriva av tonnaget på en längre period, kommer kapitalkostnaden att bli lägre än marknadens”, skriver myndigheten.

Enligt Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, behöver staten hantera fartygen i ett eget rederi om modell två införs.

– Vår utredning visar att både Sjöfartsverket och Trafikverkets färjerederi har förutsättningarna för det. Utifrån att Sjöfartsverket redan idag har en stor rederiverksamhet och hanterar ett flertal fartygstyper, bedömer vi att deras förmåga är något bättre än Trafikverkets. De får i så fall ansvar för design, byggnation och förvaltning av fartygen. För att gå vidare med att byta modell behövs ett regeringsbeslut, säger Bengt Olsson i ett pressmeddelande.

I andra hand föreslår Trafikverket att man väljer alternativ ett, ”Sammanhållen upphandling av fartyg och drift inklusive eventuella garantier”, det vill säga ungefär samma upphandling som idag.

”Knappast statlig uppgift bedriva sjöfart”

Trafikverket skriver i pressmeddelandet att man inte bedömer att det är möjligt för staten att etablera rederi och anskaffa fartyg redan till nästa trafikperiod från 2027. Nästa upphandling genomförs därför likt tidigare som en sammanhållen upphandling av fartyg och drift. Statligt ägda fartyg kan komma ifråga först i den därpå kommande upphandlingen.

Organisationen Svensk Sjöfart uttryckte före rapportens offentliggörande förvåning över att ett av alternativen var att Sjöfartsverket skulle äga och köra färjorna till Gotland.

– Det kan knappast vara en statlig kärnuppgift att bedriva sjöfart, särskilt inte när det helt uppenbart finns både en fungerande trafik och flera alternativa operatörer, säger Anders Hermansson, vice vd på Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.