Norges Rederiforbund svarar på upphuggningskritik

Den senaste tiden har det framkommit i norska medier att situationen för arbetare på upphuggningsanläggningarna (upphuggningen sker på stranden) i Bangladesh är oacceptabla. Norska rederier utpekas för att inte ta ansvar för hur deras fartyg huggs upp. Norges Rederiforbund har nu i ett offentligt brev svarat på medierapporteringen. – Förhållandena som påvisas är inte förenliga med de standarder vi önskar att norska rederier ska hålla inom områdena miljö, säkerhet och socialt ansvar, skriver Rederiforbundets vd Sturla Henriksen.I brevet framhålls att Rederiforbundet tagit initiativ inom IMO för att utveckla det internationella regelverket för upphuggning av fartyg.I studien ”Childbreaking yards” som presenterades i EU-parlamentet nyligen slås det fast 25 procent av arbetarna på upphuggningsanläggningarna i Bangladesh är barn.