Norge sätter upp NOx-fond

Den norska regeringen har satt upp en NOx-fond till vilken rederierna och landbaserad industri ska betala NOK 4 per kilo utsläpp. De företag som skriver under avtalet med regeringen före första juli 2008 kommer att få ett undantag från den nuvarande NOx-skatten på NOK 15,39 per kilo. NOx-skatten introducerades första januari 2007, och ett syfte var att Norge genom detta skulle fullfölja sin förpliktelser gentemot Göteborgsprotokollet. Avtalet mellan regeringen och rederierna kommer att gälla under tre år. Fonden borde kunna dra in NOK 1,5 miljarder efter tre år. Alla pengar kommer investeras i NOx-reducerande åtgärder.