Nära 6 procent av containerflottan upplagd

5,5 procent av världens containerflotta ligger upplagd i januari och redan i februari beräknas den upplagda flottan ha ökat från 675.000 TEU till 750.000 TEU eller hela sex procent, skriver franska AXS Alphliner. Det är den högsta siffran för upplagda containerfartyg någonsin.Fransmännen säger dessutom att den verkliga tillväxten av containerflottan som marknaden måste svälja i år kommer att vara 20 procent om man räknar upphuggning, leverans av nybyggen och den upplagda flottan.”Det krävs mer än en vital marknad för att absorbera en sådan tillväxt av flottan. Övertaligheten kommer att finnas kvar under 2009 men det finns hopp om en ljusning till våren 2010”.Ytterligare en faktor gör saken värre, 35 containerloopar går med reducerad fart för att spara pengar men med ett sjunkande oljepris kommer det snart inte löna sig att köra med lägre fart varför upp till ytterligare 35 stora containerfartyg snart kan komma att vara utan full sysselsättning.