Muuga hamn utvidgar österut

Efter en internationell offertrunda har konsortiet Inros Lackner AG och HPC Hamburg Port Consulting GmbH från Tyskland samt AS ESP och AS Tallmac från Estland valts till konsulter för att förbereda en utbyggnad av Muuga hamn. Detta är det första projektet i AS Tallinna Sadams regi som delfinansieras av EU:s Cohesion Fund.Konsulten skall tillhandahålla teknisk expertis genom att analysera lönsamhet och miljöpåverkan samt ta fram tekniskt offertunderlag för projektering och själva byggandet. Konsulthjälpen kostar EUR 720.000, varav AS Tallinna Sadam står för 180.000.I utvidgningen av Muuga hamn österut ingår bl.a. muddring, nya kajer samt järnvägs- och landsvägsförbindelser. Genom utfyllnad kommer hamnområdet att expandera med 160 hektar. Terminalerna för stycke- och bulkgods får en total årskapacitet på 20 miljoner ton.Hamnen byggs ut under åren 2006-09 till en kostnad av ca EEK 2,2 miljarder (EUR 140,6 miljoner). AS Tallinna Sadam finansierar kajer och terminaler, medan man ansöker om delfinansiering från EU för nya vågbrytare till en kostnad av EEK 1,4 miljarder (EUR 89,5 miljoner).

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]