MNP Group har full orderbok

Den ryska varvskoncernen MNP Group har, enligt shipbuilding.ru, en orderbok värd USD 608,4 miljoner. Bland beställningarna finns såväl byggande av civila fartyg som utrustning för oljeplattformar. De största fartygsbeställarna är Volgotanker, Palmali Shipping, svenska Svithoid Tankers, Saipem och Azerbaidjan Shipping Company.MNP Group äger fem varv. Koncernen hade i fjol en omsättning på USD 337,9 miljoner, varav USD 206,6 miljoner eller 61 procent gällde fartygsbyggen.