Fotograf: Gasum

Kategori: Miljö | Tank

LNG och LBG bunkrades från fartyg till fartyg

Sirius Shippings LNG-bunkerfartyg Coralius har överfört LNG med inblandning av LBG till ett annat fartyg på redden utanför Göteborg.

Det fartyg som tog ombord LNG med 10 procents inblandning av LBG var UECC:s biltransportfartyg Auto Energy. UECC ägs av Wallenius Lines och NYK.

Första gången

Gasum, som opererar det svenskflaggade LNG-bunkerfartyget Coralius, uppger att detta var första gången som en blandning av LNG och LBG bunkrades till ett lastfartyg från fartyg till fartyg.

– Det är spännande att se att vår första bunkring från fartyg till fartyg med en blandning av LNG och LBG har gått smidigt. Vi kan nu bunkra olika blandningar av LNG och LBG från fartyg till fartyg, vilket öppnar nya möjligheter för våra kunder och oss att gå vidare med en dekarbonisering av sjöfarten, kommenterar Jacob Granqvist, Maritime Sales Director, Gasum, i ett pressmeddelande.

Fler under byggnation

UECC har för närvarande två LNG-drivna biltransportfartyg i drift och ytterligare tre LNG-batterihybridfartyg under byggnation.

– Med denna bunkring positionerar sig UECC ytterligare i framkant av marknaden genom att demonstrera sitt engagemang att öka upptaget av förnybara bränslen. Vi har gjort en betydande investering i en banbrytande lösning som återspeglar våra kunders önskemål om en hållbar logistikpartner. Vi valde denna väg då vi tror på att ta initiativ visa marknaden att det är möjligt att transportera gods koldioxidneutralt med UECC, säger Glenn Edvardsen, CEO för UECC.