Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Tank

LBG-bunkring vid ny anläggning

Det första fartyget som bunkrade flytande biogas vid Swedegas nya anläggning i Skarvikshamnen i Göteborg blev Terntanks produkttankfartyg Tern Sea.

I början av oktober gjordes den första testbunkringen av LNG vid Swedegas nya anläggning i Göteborgs hamn, även då till Tern Sea. I dag, tisdag, bunkrade Tern Sea inte enbart LNG, utan även flytande biogas, LBG.

– Det är ett genombrott att kunna erbjuda svensk sjöfart den här unika möjligheten att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt öka andelen förnybar gas, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas som äger och driver anläggningen.

Först i sitt slag

Anläggningen uppges vara den enda i sitt slag i Sverige. Den har genast från början planerats för att kunna hantera både LNG och LBG, som till sin kemiska sammansättning är i stort sett identiska.

– LNG är första steget. Att gradvis öka mängden biogas är fullt möjligt då teknik och infrastruktur fungerar lika bra för båda gaserna. Vi är tacksamma för att få arbeta med företag som driver utveckling för en renare sjöfart, säger Tryggve Möller, vd för Terntank Ship Management.

Tidseffektiv bunkring

Anläggningen är den första i Sverige där fartyg kan bunkra från en fast rörledning, samtidigt som de lastar och lossar sina produkter, vilket sparar tid i hamnen. År 2015 införde Göteborgs Hamn en miljörabatt för att öka antalet anlöp av fartyg med LNG-drift.

– Rabatten har starkt bidragit till att många aktörer vågat ta LNG-steget. Vi vill fortsätta stötta den utvecklingen och förlänger därför rabattperioden med ytterligare två år till 2020, säger Jill Söderwall, Vice President Business Area Energy, Göteborgs Hamn.

Skalbart koncept

Lars Persson, affärsutvecklare och teknikansvarig LNG, säger till Sjöfartstidningen att det första ledet i att erbjuda sjöfarten möjlighet till bunkring av LNG och LBG i Skarvikshamnen bygger på en lösning med lastbilar och containrar.

– Vi har byggt ett skalbart koncept så att vi börjar med container och lastbil. Följande steg blir ett mindre, permanent lager. Vi har tillstånd att installera 8.000 kubik i bullet-tankar och så en flat bottom tank på 25.000 kubik. Totalt kan vi ha 33.000 kubikmeters tankkapacitet här på anläggningen. Vi kan påbörja detta omgående, men vi bygger upp det successivt allteftersom marknaden växer och slutanvändarna konverterar till LNG och LBG.

När lagringskapaciteten byggs ut kommer den flytande naturgasen att importeras i huvudsak med LNG-tankfartyg.

Stor potential

Till premiärbunkringen levererades både LNG:n och LBG:n av det norska företaget Barents NaturGass.

Lars Persson berättar att den LNG som Tern Sea bunkrade kommer från Fluxys stora mottagningsterminal i Zeebrugge, Belgien. Den flytande gasen transporterades i tankcontainrar med roro-fartyg till Göteborg. Biogasen kommer från FordonsGas anläggning i Lidköping, som ingår i Air Liquid Group.

– Det finns en enorm potential för LNG och LBG. Den stora fördelen med den här anläggningen är att man kan lasta och lossa samtidigt som man bunkrar. Det är vad redarna har efterfrågat för det ger stora vinningar. I nuläget är det kaj 519 och 521 som är anslutna. Den tredje kajen 520 kommer förmodligen att anslutas någon gång under nästa år.

Befraktas till NEOT

Tern Sea och systerfartyget Ternsund går på en långtidscharter för NEOT, som årligen levererar sju miljoner kubikmeter bränslen till marknaderna i Finland, Sverige och Norge.

NEOT uppges vara det första finländska företaget som använder fossilfri LBG inom sjöfarten.

– Vi letar kontinuerligt efter nya vägar för att reducera miljöpåverkan av vårt företags verksamhet. LBG erbjuder en mycket intressant möjlighet inom sjöfarten. Vi har positiva erfarenheter av LNG, så LBG utgör ett logiskt följande steg. Det här var också första gången vår samarbetspartner Terntank använder LBG i sina fartyg. Vi har arbetat tätt ihop med Terntank för att försäkra att LBG fungerar bra i våra tidsbefraktade LNG-drivna fartyg, säger Satu Mattila, Head of Planning, Shipping and Operations, NEOT.

Vill utöka användningen

Satu Mattila säger också att NEOT ser fram emot att utöka användningen av LBG.

– Vi är angelägna om att göra det så fort som tillgängligheten möjliggör kommersiellt genomförbar planering på längre sikt. Vi testar nu tekniskt LBG i våra LNG-fartyg och är förberedda på ett mer omfattande bruk av LBG när tillgängligheten blir stabil. Vi hoppas kunna se mer av produkten på marknaden de närmaste åren.