Kvarts miljard i kvartalsförlust för Stena

Stena AB redovisar en förlust på 486 miljoner kronor för första kvartalet i år trots kraftigt ökade rörelseintäkter. Orsaken är förluster på den finansiella sidan, inklusive avskrivning av investeringar på totalt USD 10 miljoner i en fond som drevs av numera stängda Weavering Capital, och som nu är föremål för såväl den svenska som den brittiska ekobrottsmyndighetens intresse.Intäktssidan dras upp av Stena Drilling som dubblerade intäkterna jämfört med kvartal 1 2008, till 2.195 miljoner med ett resultat på 755 miljoner kronor. Färjeverksamheten tappade elva procent av intäkterna, framför allt på grund av minskade fraktvolymer, och redovisar en förlust på 257 miljoner kronor (–77 miljoner kronor kvartal 1, 2008). Råoljetankfartygen redovisar en förlust på 84 miljoner kronor. Ro-ro-sjöfarten rapporterar ett resultat på 29 miljoner och övrig sjöfart sju miljoner. Totalt, inklusive resultat från fastigheter och Adactum-verksamheten, blev rörelseresultatet 506 miljoner kronor för kvartalet, en förbättring med 29 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2008.