En miljard dollar i kvartalsförlust

Nasdaq-noterade DryShips rapporterar en förlust för fjärde kvartalet på strax över USD 1 miljard. En goodwill-förlust efter köpet av offshoreföretaget Ocena Rig stod för USD 700 miljoner. En nedvärdering av ett räntederivat bidrog med ytterligare USD 177 miljoner och dessutom gjorde rederiet en förlust på USD 160 miljoner i samband med avbeställningar av nybyggen. Totalt slutade 2008 med en förlust på USD 361 miljoner.