Kvarts miljard i vinst för RABT

Rederi AB Transatlantic redovisar en vinst efter skatt på 257 miljoner kronor för 2008, 72 miljoner kronor mer än året innan. Nettoomsättningen blev 2.121 miljoner. Bäst gick som väntat offshore/isbrytning som bidrog med ett rörelseresultat på 233 miljoner kronor, något mer än 2007. Soliditeten var vid årsskiftet 42 procent mot 39 procent 12 månader tidigare, räntabiliteten på eget kapital 20,2 procent mot 16,1 procent ett år tidigare och skulsättningsgraden sjönk från 67,6 procent till 43,2 procent. I kassan fanns vid årsskiftet 574 miljoner kronor.