Kustnära sjöfart och bunkerolja i motionsfloran

Flertalet riksdagsmotioner som berör sjöfart lämnades in innan motionstidens slut. Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Annelie Enochson kräver att de statliga investeringarna för infrastruktur ses över. Enochson menar att bristen på konkurrensneutralitet, då infrastruktursatsningarna på väg och landsväg är större än inom sjöfarten, reducerar möjligheterna att utveckla den stora potentialen för inrikes och kustnära sjöfarten. Dessutom påpekar Enochson att:”Genom farledsavgifter besitter svensk sjöfart en extra kostnad som inget annat land i Europa avkräver sin sjöfart. Lotsavgifter avkrävs fartyg som är betydligt bättre bekant med svenska vatten än vad de är i utländska där modern teknik ersatt behoven av lotsar … Dagens avgiftssystem måste ses över för att skapa ett mer konkurrensneutralt förhållande mellan båt, bil och järnväg”, skriver hon i motionen.De två socialdemokratiska riksdagsledamöterna Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson vill att regeringen ska verka för att bunkerolja av miljöklass 1 blir tillgänglig i alla Europas hamnar. Riksdagsledamöterna skriver att vissa svenska rederier har installerat katalysatorer och använder bunkerolja av miljöklass 1, men att ”Bristen på bunkerolja av god kvalitet i Europa förhindrar att katalysatorer installeras på fler fartyg. Därmed får vi onödigt höga luftföroreningar från sjöfarten”.Bland övriga sjöfartsmotioner märks bland annat: Minskade avloppsutsläpp från fartyg i Östersjön, katalytisk avgasrening på fartyg som trafikerar svenska hamnar och obligatorisk avfallshantering i hamnarna.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]