Kraftigt förbättrad vinst för Sovcomflot

Sovcomflot med dotterbolag redovisade en vinst om USD 159,6 miljoner för år 2004 – en ökning med 75,6 procent jämfört med året innan. Rederiet har tagit leverans av fyra nya fartyg om totalt 248.000 dwt under år 2004 och två om totalt 300.000 under de första månaderna av 2005. Sovcomflot har 17 fartyg i order med den totala dödvikten 900.000 ton. Tre tankfartyg skall levereras under åren 2005–2006 av inhemska Admiralty Shipyards.Sovcomflot vill erbjuda transporter för ryska exportörer och har slutit avtal med Gazprom om strategiskt partnerskap. För 2007 planeras de första gaslasterna inom projektet Sakhalin-2.