Förbättrad farled till Norrköping

Norrköpings kommun och Sjöfartsverket har träffat en principöverenskommelse om att dela lika på en investering om 260 miljoner för att förbättra farleden in till Norrköpings hamn. Farleden ska breddas från 60 meter till 100 meter och den ska göras djupare. Miljödomstolen måste godkänna projektet innan det blir verklighet, beslut väntas före sommaren.