Tallink Grupps vinst minskades kraftigt

AS Tallink Grupp hade en omsättning på EUR 787 miljoner under räkenskapsåret från den 1 september 2007 till den 31 augusti 2008, vilket är EUR 26 miljoner mer jämfört med 2006/2007. Koncernens – ej reviderade – vinst blev EUR 20,3 miljoner, vilket är 30 procent av de EUR 67,1 miljoner som noterats från föregående räkenskapsperiod. Under räkenskapsåret tog Tallink leverans av två nya färjor, Superstar och Baltic Princess, samt inledde ett nytt bokningssystem. Investeringarnas värde har varit dubbelt så stora jämfört med föregående år, men också långsiktiga krediter har ökat upp till EUR 1,1 miljarder. Tallink har tappat två konkurrenter på linjen Tallinn-Helsingfors, vilket ger möjligheter att öka marknadsandelen på den linjen ännu mer i framtiden.