Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Miljö

Förbättrad luftkvalitet kring Trelleborgs hamn

Luftkvaliteteten omkring Trelleborgs hamn har blivit bättre. Det framgår av mätningar som Skånes Luftvårdsförbund har gjort. Samtidigt står hamnen och sjöfarten fortfarande för en stor andel av kväveutsläppen.

På initiativ av Trelleborgs Hamn har Skånes Luftvårdsförbund genomfört en ny fördjupad utredning om hamnens bidrag till utsläppen och påverkan på luftkvaliteten i och omkring Trelleborg. Den tidigare luftkvalitetsutredningen är tio år gammal.

Enligt mätningarna, som publiceras i en rapport, har Trelleborgs hamn en marginell påverkan på svaveldioxid- och partikelhalterna ur ett helhetsperspektiv. Hamnen har däremot en påverkan på kvävedioxidhalterna i centrala Trelleborg, även om halterna är måttliga jämfört med miljökvalitetsnormen.

”Oundviklig miljöpåverkan”

– Trelleborgs Hamns verksamhet har en miljöpåverkan, det är oundvikligt när vi hanterar närmare 800.000 lastbilar per år, därför är det positivt att rapporten visar att kvävedioxidhalterna ligger långt under miljökvalitetsnormen, säger Jörgen Nilsson, vd i Trelleborgs Hamn, i ett pressmeddelande.

Spridningsberäkningar visar enligt rapporten att landsbygden och Trelleborgs tätort, men ej centrala delarna, påverkas marginellt av sjöfartens och hamnens utsläpp. I centrum av Trelleborg har hamnen/sjöfarten en större påverkan på luftkvaliteten, vilket orsakas av kortare avstånd till utsläppen.

Kväveutsläppen betydelsefulla

Det är främst kväveutsläppen från hamnen /sjöfarten som är betydelsefulla och står för cirka 42 procent av beräknade halter i urban bakgrund i centrala Trelleborg, enligt rapporten. Sjöfarten står för 52 procent av kvävedioxidhalterna, det vill säga utsläppen som härrör sig från sjöfart ut i havet (ca 10 km ut från land) inklusive sjöfarten i hamnen.

– Trots att trafiken i hamnen har ökat stadigt år från år visar mätningarna att luften har blivit ännu bättre i Trelleborg, det är en ganska intressant aspekt tycker jag. Det visar också att det arbete som vi har gjort tillsammans med våra kunder varit framgångsrikt, och det är ett arbete som vi alltid skall utveckla. En eventuell flytt av hamninfarten och en ringväg österut kommer att påverka luftkvaliteten positivt än mer för centrum av Trelleborg, säger Jörgen Nilsson.