Kommunen köper stuveriet i Lysekil

Kommunstyrelsen i Lysekil ställer sig bakom förslaget att kommunen ska köpa Lysekil Stuveri AB. Idag sköter kommunens hamnförvaltning infrastruktur och hamnkranar, medan godshanteringen sköts av ett privat aktiebolag. Förslaget innebär att kommunen köper aktierna i stuveriet för SEK 900 styck. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till effektivare hamnverksamhet.– Det här blir säkert bra. Alla andra hamnar har redan gjort det här, vi är bland de sista att följa den gamla linjen, säger Olle Samuelson, hamnchef i Lysekil, till SST.Hamnförvaltningen består idag av tre delar, där handelshamnen är den största. De andra två, driften av kommunens tolv småbåtshamnar samt rederiet som sköter passagerartrafiken över Gullmarn, påverkas inte av förslaget, men den framtida driftsformen även för dessa verksamheter ska nu utredas.