Johan Franson återvald till ordförande i IMO-styrelse

IMO:s generalförsamling har återvalt Sveriges sjösäkerhetsdirektör Johan Franson till ordförande i IMO-rådet för perioden 2008–2009. Generalförsamlingen samlas vartannat år och är IMO:s högsta beslutande organ. Däremellan leds verksamheten av IMO-rådet (council) med 40 medlemsnationer utvalda av generalförsamlingen.