Fotograf: Thun

Kategori: Folk/företag

Johan Källsson ny i Svensk Sjöfarts styrelse

Föreningen Svensk Sjöfart valde på sitt årsmöte den 23 april en ny styrelse med Johan Källsson, Thun, som ny ledamot.

Johan Källsson från Erik Thun AB valdes in som ny medlen i Föreningen Svensk Sjöfarts styrelse på årsmötet. Styrelseordförande Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland, fortsätter i sin nuvarande roll som ordförande för föreningen.

Efter årsmötet består Svensk Sjöfarts styrelse av Håkan Johansson, Rederi AB Gotland, Dan Sten Olsson, Stena AB, Ragnar Johansson, Svensk Orient Linien AB, Lars Höglund, Furetank Rederi AB, Claes Berglund, Stena AB, Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line Abp, Marcus Risberg, Tallink Silja AB, Anders Thyberg, Wallenius Lines AB, Markus Lindbom, Stena Line Group, Ingvar Lorensson, Rederi AB Donsötank, David Kristensson, Northern Offshore Services AB, Torkel Hermansson, Tarbit Shipping AB, Jonas Backman, Sirius Shipping AB, Johan Källsson, Erik Thun AB och Rikard Engström, Svensk Sjöfart. Annika Asp Svensk Sjöfart, är styrelsens sekreterare.