Johan Franson har avlidit efter en tids sjukdom.

Fotograf: Privat

Kategori: Folk/företag

Tidigare IMO-chefen Johan Franson har avlidit

Sjöfartsprofilen Johan Franson har avlidit efter en tids sjukdom vid en ålder av 73 år. Han hade en lång rad uppdrag inom sjöfarten, såväl i Sverige som internationellt.

Johan Franson föddes den 16 oktober 1946 i Värnamo. Efter att ha läst juridik i Lund tjänstgjorde han några år på domstolar, innan han 1977 inledde sin långa karriär inom sjöfarten som jurist på Sjöfartsverket. 

Hans meritlista inom sjöfarten kom att bli lång. Bland annat var han svensk sjösäkerhetsdirektör under många år, och han var den på Sjöfartsverket som ansvarade för de första utredningarna om Estonias förlisning.

Tunga internationella uppdrag

Johan Franson hade även tunga internationella uppdrag. Han ledde under många år utvecklingen av sjösäkerhet i världen både inom FN-organet IMO, International Maritime Organization, och EU, och var ordförande för IMO:s råd mellan 2005 till 2009. En av de saker som han bidrog med var som ordförande för den konferens om maritim säkerhet som ledde fram till antagandet av SOLAS XI-2 och ISPS-koden.

Pia Berglund, Nationell samordnare hos Trafikverket för inrikes sjöfart och närsjöfart, och Marina Angsell, chef för sektionen för internationell samordning (sjö och luft) på Transportstyrelsen, arbetade med honom under hans tid på Sjöfartsinspektionen, en tidigare avdelning inom Sjöfartsverket. De minns Johan Franson som en varm kollega och en av de stora inom sjöfarten.

Auktoritet

– Som unga jurister med intresse för internationella frågor fick vi möjlighet att lära upp oss av Johan Franson som var en auktoritet på området. Att förhandla inom FN kräver en särskild kunskap som Johan själv besatt men även såg till att föra vidare till nya generationer. På detta sätt lever Johans arv vidare ännu i dag, uppger Pia Berglund och Marina Angsell för Sjöfartstidningen och fortsätter:

– Utöver det var Johan en närvarande och varm chef och kollega och han kommer att sörjas av många i Sverige och runt om i världen. En av de stora har lämnat oss och han kommer att minnas länge.