Företag: Sjöfartshögskolan i Kalmar

Universitetslektor i Nautiska ämnen

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 500 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

Ämnesområde för befattningen: Nautiska ämnen med inriktning logistik
Placeringsort tillsvidare: Sjöfartshögskolan i Kalmar
Anställningens omfattning: 100 %, tillsvidare

Arbetsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna innebär  undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser.

Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, handledning och examination.

För lärare inom LNU är det också viktigt att följa utvecklingen inom de egna ämnesområden och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Vid brist på högskolepedagogisk utbildning kommer den att erbjudas som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, och har avlagt doktorsexamen i sjöfartsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

För behörighet till denna anställning krävs sjökaptensexamen och sjökaptensbrev och goda kunskaper i engelska. Dessutom krävs erfarenhet från arbete i lägst överstyrmansbefattning ombord på handelsfartyg. Intresse för pedagogik och lärande är nödvändigt. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap. Förmågan att skriftligt och muntligt bedriva undervisning på både svenska och engelska är ett krav 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Övrigt
Den sökande förutsätts kunna undervisa på engelska och svenska, om sökande inte har förmåga att undervisa på svenska förutsätts hen tillägna sig den förmågan inom två års tid.

Kontaktpersoner:
Prefekt Björn Pundars, telefon 0480-49 76 70
Studierektor Karin Lundberg, telefon: 0480-49 76 06HR-partner Kristofer Stahl, Telefon: 0470-70 80 36