Företag: OljOla Shipping AB

Överstyrman och Maskinist/Motorman

Överstyrman
Vi letar efter en överstyrman som trivs med tät kontakt med rederiet, som tar väl hand om sin omgivning och som älskar fartygsmanövrering. Vi gör i snitt runt 4 till 5 lastoperationer per dag vilket innebär en hel del ankomster och avgångar. 

Vi prioriterar högt säkerhetstänk och utmanar oss själva dagligen för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på vår arbetsplats. Alla inom organisationen har ett personligt ansvar att bidra till en god utveckling i detta avseende. Som överstyrman har du möjligheten att ta stor del i vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Som bolag och människor föredrar vi korta kommunikationsvägar, ett tydligt engagemang och omsorg för fartyg, arbetsplatsen så väl som personer runt omkring oss. Det är oerhört viktigt för oss att sammanhållningen prioriteras. 

Du har alltid tillgång till ledningen så väl som den landbaserad organisationen. Vi är alltid redo att bistå med den hjälp som behövs och vi drar oss inte för att lägga oss i den dagliga driften ombord, snarare tvärtom. 

Vi har idag en grym besättning, en alldeles utomordentlig grupp. Vi hoppas att du vill vara med och att ytterligare förstärka denna grupp och vårt bolag.

Behörighetskrav Överstyrman: 

 • FB Klass II
 • GMDSS GOC
 • ECIDS
 • BTM / BRM 
 • Advance Training – Oil
 • Medical Care
 • Basic Training
 • Advance Fire Fighting 
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat

Maskinist / Motorman
OljOla Shipping är ett litet men slagkraftigt bolag. Vi föredrar att jobba och leverera. Vi opererar idag tre bunkerfartyg. Parallellt så har vi nyligen ingått avtal om att ansvara för bemanning och teknisk drift av den oljeterminal som byggs i Fredrikshamn. 

Vi är i ett riktigt spännande skede och vi behöver en stark besättning och landorganisation. 

Vi letar efter en maskinist eller motorman som trivs med tät kontakt med rederiet, som tar väl hand om sin omgivning och som älskar det tekniska. Vi söker dig som just gått ut befälsskolan eller som kanske fastnat och vill ta ett nytt steg i karriären. Du kommer arbeta ombord på vårt nybygge Vingaren tillsammans med våra härliga Tekniska Chefer. Det är en god möjlighet att sätta sig in i ny teknik och skapa sig erfarenhet för framtiden.

Vi prioriterar högt säkerhetstänk och utmanar oss själva dagligen för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på vår arbetsplats. Alla inom organisationen har ett personligt ansvar att bidra till en god utveckling i detta avseende. 

Som bolag och människor föredrar vi korta kommunikationsvägar, ett tydligt engagemang och omsorg för fartyg, arbetsplatsen så väl som personer runt omkring oss. Det är oerhört viktigt för oss att sammanhållningen prioriteras. 

Du har alltid tillgång till ledningen så väl som den landbaserad organisationen. Vi är alltid redo att bistå med den hjälp som behövs och vi drar oss inte för att lägga oss i den dagliga driften ombord, snarare tvärtom. 

Vi har idag en grym besättning, en alldeles utomordentlig grupp. Vi hoppas att du vill vara med och att ytterligare förstärka denna grupp och vårt bolag.

Behörighetskrav Överstyrman: 

 • MB Klass II, III, IV eller V; eller
 • Befaren eller vaktgående maskinpersonal
 • Basic Training in Oil and Chemical
 • Medical Care
 • Basic Training
 • Advance Fire Fighting 
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat

För mer information vänligen kontakta:

Tom Nilsson
OljOla Shipping AB
[email protected]
+46 735 03 07 66

Du är varmt välkommen att besöka vår hemsida www.oljola.se för mer information.