Företag: Sjöfartsverket

Nautisk inspektör

Sveriges vackraste arbetsplats söker en Nautisk inspektör med placering i Norrköping

Rederiet, en viktig del i Sjöfartsverket
Rederiet har redaransvaret för Sjöfartsverkets fartyg och ansvar för att förvaltningen av fartygen är effektiv. Rederiet är uppdelat i Tekniska enheten samt Affärsområde Isbrytning. 

Affärsområde Isbrytning ansvarar för att upprätthålla vintersjöfarten i Sverige genom isbrytningsverksamheten. Affärsområde Isbrytning har även ansvaret för driften av Sjöfartsverkets större arbetsfartyg samt SLU:s undersökningsfartyg Svea. 

Tekniska enheten ansvarar för ca 100 fartyg inom Sjöfartsverket, såsom lotsbåtar, farledsfartyg, sjömätningsfartyg och isbrytare, samt har tekniskt ansvar för Svea. Vi är i dagsläget nio medarbetare på Tekniska enheten, rederiinspektörer med olika specialområden såsom skeppsbyggnad, maskin och el.

Vi behöver i samband med att management för isbrytarna tas in i Sjöfartsverket förstärka Rederiet med en Nautisk inspektör, med huvudsaklig kompetens inom det nautiska området, med säkerhets- och miljöfrågor men också tekniska frågor inom nautik.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med frågor som rör säkerhet, miljö, arbetsmiljö, frågor om kompetens, regler för våra egna fartyg likväl som fartyg på managementuppdrag för externa kunder. Du kommer att vara delaktig i administrationen av Rederiets samtliga system för att upprätthålla den systematiska säkerheten. Du kommer med din tekniska kompetens att ingå i ny- och ombyggnadsprojekt. Du kommer att ha mycket kontakt med vårt klassningssällskap RINA. Du kommer att vara delaktig i den påbörjade digitaliseringen av system såsom ISM m.m. 

I dina arbetsuppgifter ingår att bevaka och implementera förändringar till följd av ny kravställning, exempelvis via IMO eller Transportstyrelsen. I ny- och ombyggnadsprojekt blir din nautiska kompetens värdefull i frågor gällande exempelvis tekniska system och utrustning. Du kommer att hantera frågor om säkerhetsnivå och standard på Sjöfartsverkets fartyg, till exempel handlar det om frågor som rör utrustning, behörigheter, utbildningsnivåer och säkerhetsbesättningsbeslut. 

Arbetet innebär ett tätt samarbete med vår HSEQ-koordinator, våra rederiinspektörer,  fartygsledningar och besättningar, såväl som med andra intressenter både internt och externt. Din placering är på vårt kontor i Norrköping, tjänsten medför resor framförallt inom men också utom landet.

Vem är du?
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
– Sjökaptensexamen, eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdigt
– Goda kunskaper om och flera års erfarenhet av systematiskt sjösäkerhets- och miljöarbete, inklusive, men inte begränsat till, ISM och riskanalysarbete
– God teknisk kunskap om nautiska system, dess funktion och uppbyggnad
– Erfarenhet från arbete mot flaggstat och klassningsbolag, samt god kunskap om gällande regelverk
– Van vid och bekväm i att skriva rapporter, underlag, PM och andra dokument
– Talar och skriver obehindrat på såväl svenska som engelska
– B-körkort, manuellt växlat fordon

Följande är meriterande:
– slutförd utbildning inom ISM-auditering
– erfarenhet som CSO/SSO
– erfarenhet från arbete med digitala ledningssystem

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen som Nautisk inspektör kräver att du fattar självständiga beslut varför du måste vara initiativtagande och självgående. Du är öppen för andra och har lätt för att samarbeta och skapa professionella relationer. Samarbetet internt och externt kräver förutom god förmåga till kommunikation också förmåga till helhetsperspektiv på verksamhet såväl som kontroll på tillgångar. Egenskaper som strategisk och analytisk är även framgångsfaktorer för att utföra tjänsten med gott resultat.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.

Varför ska du välja Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklings-inriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi  arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.

Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som ska tillsättas snarast. Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Intervjuer kommer att hållas via Skype 26-30 september.

Upplysningar:
Chef Tekniska enheten Albert Hagander 010-478 74 22 eller [email protected].

Fackliga företrädare: 
Saco-S Peter Hellberg, OFR/ST Tapani Hoffrén, Seko Bengt-Erik Johansson, samtliga kan nås via vår växel 0771-63 00 00. 

Registrera din ansökan senast den 18 september 2022.
Diarienummer: 22-03792

Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]