Företag: Chalmers

Lärare inom Sjöfart

Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper (M2) bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag för att åstadkomma hållbara tekniklösningar. M2 har Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för navigering och framdrivning av fartyg samt laboratorier i världsklass inom förbränningsmotortekniker och vindtunnlar. Utöver forskning i världsklass bedriver institutionen grundutbildning på civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, mastersprogram inom områden som sjöfart, fordons- och maskinteknik för att nämna några. Med ambitionen om ett livslångt lärande utförs även fortbildning på både nationell och internationell nivå, med specialutformade uppdragsutbildningar för olika samhällsaktörer. Institutionen strävar kontinuerligt efter att skapa ett nära samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle med stort fokus på nyttiggörande. M2 präglas av en internationell miljö med anställda och studerande från hela världen. Institutionen består av sju forskningsavdelningar och en administrativ avdelning.

Information om avdelningen
Avdelningen för maritima studier täcker in ett stort ämnesområde med allt från miljöforskning till utveckling av den senaste tekniken för framdrivning och navigering av fartyg. Vår forskning bidrar till att förbättra både fartygets effektivitet och säkerhet, den marina miljön och arbetsmiljön för besättningen. Vi utbildar sjökaptener, sjöingenjörer och landbaserad personal inom rederinäringen.

Vi erbjuder dessutom, genom Chalmers Professional Education, specialutformade uppdragsutbildningar för det maritima näringslivet samt fortbildning för yrkesverksamma inom sjöfartsbranschen med återkommande utbildningar inom bland annat sjösäkerhet, navigation, sjukvård, lasthantering, ledarskap/management, högspänningsteknik, energi samt framdrivning

Avdelningen har idag cirka 55 forskare och lärare anställda. Vi finns på dynamiska och expansiva Campus Lindholmen. Här har vi bland annat Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för marina transporter och navigering.

Beskrivning av tjänsten
I syfte att kunna bemanna alla våra kurser och möta en ökad efterfrågan behöver vi timlärare med erfarenhet från sjöfarten. Du bidrar med aktuell specialistkompetens inom ett särskilt område. I flera av våra kurser används simulatorer. Vår utbildning sker både på svenska och engelska.

Vi söker timlärare som tillsammans med våra ämnesansvariga kan säkerställa och utveckla våra kurser i bland annat följande områden: Lasthantering inklusive LNG, Resource management (MRM/BRM/ERM), Högspänningsteknik, Nautiska instrument och navigationssystem, ECDIS, Fartygsmanövrering, Bryggtjänst och sjövägsregler, Offshoreoperationer och DP, Maskinteknik samt Radiokommunikation.

Anställningens omfattning diskuteras i varje enskilt fall beroende på behov och aktuellt kursutbud inom respektive område samt sökandes egen möjlighet att frigöra tid.

Anställningsform
Arvodesavlönad timlärare genom Chalmers tekniska högskola AB eller Chalmers Professional Education AB beroende på uppdrag.

Kvalifikationer
Den sökande har sjöingenjörsexamen, sjökaptensexamen, kandidatexamen inom sjöfart och logistik eller specialistkompetens inom ett särskilt område. Vi ser gärna att du arbetar eller nyligen har arbetat till sjöss eller inom sjöfartsbranschen. Viktiga egenskaper är samarbetsförmåga och stort intresse att utbilda dagens och morgondagens sjöfarare.

Chalmers arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på Chalmers.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med Namn, Ref 20180488 och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:

CV

Personligt brev
• 1-2 sidor

Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc. Referenser lämnas vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag: 31 oktober 2018

Vid frågor, vänligen kontakta
Fredrik Olindersson,
Avdelningschef Maritima studier,
[email protected],
031-772 2648

*** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***