Företag: Transportstyrelsen

Internationell samordnare

Vi söker en internationell samordnare för internationell verksamhet och strategiska frågor till sjö- och luftfartsavdelningen i Norrköping

Om sektionen

Inom olika internationella organ förhandlas och utformas harmoniserade regler för sjö- och luftfartsområdena, regler som kan beröra i stort sett alla aspekter av verksamheten i respektive transportslag. På sjöfartsområdet sker arbetet i första hand inom, IMO, EU, Paris MoU, och HELCOM. Avseende den internationella samordningen är sektionens uppdrag bl.a. följande:

  • att samordna avdelningens internationella arbete
  • att utveckla och följa upp den internationella processen och dess tillämpning
  • att stödja enheterna i beredningen av internationella frågor
  • att samordna och ta fram inlagor till de internationella organ där myndigheten tar initiativ till svenska förslag
  • att bereda och föreslå delegation till internationella möten som ska beslutas av regeringskansliet
  • hantering av internationella dokument och systemverktyg för det internationella arbetet
  • deltagande i internationella möten av mer övergripande karaktär eller av strategisk betydelse
  • att ta hand om kontakterna med regeringskansliet i den mån frågorna inte hanteras av annan enhet.

Dina arbetsuppgifter

I samordningen ingår att säkerställa att ståndpunkter och instruktioner inför internationella möten utarbetas, bereds och fastställs. I frågor av särskild politisk eller ekonomisk betydelse och/eller av känslig art ansvarar sektionen för att utarbeta underlag till svenska ståndpunkter åt regeringskansliet. Sektionen lämnar också stöd till regeringskansliet i EU-arbetet. Till samordningen kommer andra uppdrag som bl.a. omfattar strategiutveckling för de internationella frågorna och uppföljning av avdelningens internationella verksamhet. Du kommer att representera Sverige i internationella fora och kommer därför att resa i tjänsten.

Din bakgrund

Du ska ha en akademisk bakgrund och arbetserfarenhet inom ett sjötekniskt område som t.ex. skeppsbyggnad eller nautik. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där samarbets-förmåga, kommunikation och drivkraft värderas högt. I arbetet förväntas du kunna agera självständigt. Vad gäller dina tidigare erfarenheter ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med och har övergripande kunskaper inom ett flertal sakfrågor inom sjöfartsområdet. Du bör ha god kunskap om rutiner och procedurer för internationellt arbete, främst avseende EU och IMO. Det är särskilt meriterande att du deltagit i EU-arbete samt har erfarenhet av annat internationellt förhandlingsarbete inom sjöfartsområdet. Du bör vidare vara väl insatt i beredningsrutiner och ansvarfördelning mellan regering och myndighet. Erfarenhet från arbete inom andra myndigheter eller regeringskansliet är därför också meriterande. Det är ett krav att du talar flytande och skriver utmärkt engelska.

Vill du veta mer

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Katarina Wigler, chef för sektionen, tel. 070-898 77 86.

Fackliga frågor

Fackliga frågor besvaras av Michael Johansson, tel 010 – 495 34 34, Saco, och Sissi Hamnström Cole, OFR/ST, tel 010 – 495 41 63.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan via vår webbplats senast 2014-05-02. Ange referensnummer TSG 2014-555.

|

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]