Företag: Stockholms Hamnar AB

Hamnkapten Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. I Stockholms Hamnars ansvar ingår även utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik. Stockholms Hamnar planerar och driver även två stora utvecklingsprojekt samt planerar att bygga en helt ny godshamn utanför Nynäshamn. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har cirka 140 anställda och omsatte 713 mkr under 2014. Stockholms Hamn AB är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Hamnar söker en chef för avdelningen Hamn och Trafik, tillika Hamnkapten.

Till den största och mest diversifierade avdelningen inom Stockholms Hamnar söker vi nu en chef. I tjänsten ingår att:

 • Ansvara för sjötrafiken i hamnområdet och driften av hamnanläggningarna
 • Utveckla avdelningen och medarbetarna
 • Ha budgetansvaret
 • Tillsammans med medarbetarna vara avdelningens ansikte utåt gentemot media, kunder med mera.
 • Utveckla ett bra samarbete med andra avdelningar och enheter inom Stockholms Hamnar och Stockholms stad

Du bildar tillsammans med vd och övriga avdelningschefer ledningsgruppen i koncernen.

Hamn- och trafikavdelningen ansvarar för sjötrafiken och hamnverksamheten i hamnområdet med drift, underhåll och utveckling av hamnar, kajer och broar. Avdelningen har rollen som hamnmyndighet och har även olika externa uppdrag som till exempel att reglera slussar, broar, Mälarens vattennivå med mera.

Uppdraget som hamnmyndighet består av att säkerställa ordningen i hamnen och fördela kajplatser, upprätthålla goda sjöfartsleder i hamnområdena, säkerställa sjöfartsskydd och att hantera remisser angående nautiska frågor.

Stockholms Hamnar är inne i ett expansivt skede där nya hamnar utvecklas i samklang med ett Stockholm som växer, samtidigt som den dagliga driften ska fungera. Detta gör arbetet dynamiskt och du rör dig mellan stora strategiska frågor samtidigt som många dagliga prioriteringar och beslut behöver fattas tillsammans med dina medarbetare. Du är med och formar morgondagens Stockholm och framtidens hamninfrastruktur. 

Avdelningen har cirka 80 anställa, uppdelat på flera enheter.

ARBETSLIVSERFARENHET

För att lyckas i ledarskapet i den aktuella rollen är nedanstående erfarenheter önskvärda eller meriterande:

 • Erfarenhet av att leda genom chefer
 • Befälhavarerfarenhet
 • Erfarenhet från hamnverksamhet
 • Kunskap om godstransporter och logistik, färje- och kryssningstrafik
 • Erfarenhet av och förståelse för intressentgruppers perspektiv
 • Vana att driva verksamhet mot budget och andra måltal
 • Gärna erfarenhet av förhandlingar/samarbeten på engelska

PERSONLIGA EGENSKAPER

Ledarskapet kräver en rad personliga egenskaper och förmågor, varav följande är mest framträdande:

 • Tydlig och motiverande
 • Helikopterperspektiv
 • Strukturerad och har ett systematiskt arbetssätt
 • Bra på att delegera och följa upp
 • Socialt kompetent

UTBILDNINGSBAKGRUND

Sjökapten

ÖVRIGT

Rollen kräver regelbunden närvaro i Kapellskär och Nynäshamn varför körkort för bil krävs.

Placering i Stockholm.

SÅ HÄR SÖKER DU TJÄNSTEN

I den här rekryteringen samarbetar Stockholms Hamnar med GuReSearch. Sök tjänsten genom att skicka in cv och ett personligt brev nedan.

Vill du veta mera ring Birgitta Gure på 08-670 65 34 eller 070-714 39 29 eller skicka ett mail.

Sista ansökningsdag är 24 januari 2016. Vi tillämpar dock löpande urval. Därför vill vi gärna ha din ansökan redan idag.

|

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]