Företag: Kustbevakningen

Enhetschef till Teknikutvecklingsenheten

Kustbevakningen 

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Under beredskapen för miljöräddning arbetar vi förebyggande med miljöövervakning, samtidigt som vi främjar en hållbar havsmiljö. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fiske, tull, gräns, jakt och naturvård till sjöss. Dessutom arbetar vi för att öka tryggheten genom sjötrafikövervakning och har ständig beredskap för sjöräddning. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi skyddar liv och miljö, nu och för framtiden.

Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla. 

Beskrivning

Kustbevakningen söker enhetschef till Teknikutvecklingsenheten inom Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen, med placeringsort Karlskrona.

Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen ansvarar för den materiella delen av myndighetens förmåga. Detta innebär att avdelningen har övergripande ansvar och samordnar uppgifter inom anskaffning, teknisk utveckling samt underhåll och vidmakthållande för Kustbevakningens materiel och anläggningar. Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen omfattar fyra enheter varav Teknikutvecklingsenheten är en av dem. Teknikutvecklingsenheten består idag av 13 medarbetare, placerade i Karlskrona, som svarar för utveckling och anskaffning av teknik inom områdena fartyg, båtar, miljöskyddsteknik, miljö- och energieffektivisering, samt personlig- och specialutrustning. Enheten ansvarar även för förvaltningen av den långsiktiga materielplanen.

Myndigheten står inför en spännande framtid utifrån att vidmakthålla den materiella förmågan och utvecklingen inom områden såsom totalförsvar, energieffektivisering och fossilfri fartygsdrift.

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef för Teknikutvecklingsenheten har du personal, verksamhets- och budgetansvar. Ditt uppdrag är att driva och medverka till att enhetens ansvarsområden bidrar till verksamhetens utveckling. Som enhetschef rapporterar du till chefen för Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen. Du är även med i avdelningens ledningsgrupp inom vilken avdelningens arbete och utveckling leds. Chefen för Teknikutvecklingsenheten har i och med det ett viktigt uppdrag att tillsammans med medarbetarna förtydliga och förankra enhetens arbets- och ansvarsområden. Du har även en involvering i materielprojekten i form av projektbeställare.

Din uppgift som enhetschef blir också att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetarna inom enheten att utföra sitt arbete. Genom ett gott och tillitsfullt ledarskap med tydlig kommunikation och coachande förhållningssätt driver och utvecklar du såväl medarbetare som enhetens arbete framåt.

I arbetsuppgifterna ingår att genomföra tjänsteresor främst inom Sverige men även utomlands.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning med relevant inriktning samt flera års erfarenhet som ledare med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Genom tidigare arbete har du införskaffat dig god kunskap och bred erfarenhet vad gäller arbete inom enhetens sakområden. För att vara framgångsrik i rollen är ett gott omdöme, personlig styrka och integritet viktiga parametrar. Som person är du prestigelös och din samarbetsförmåga dokumenterat god.

Som enhetschef för Teknikutvecklingsenheten ska du kunna tolka verksamhetens behov, vara realist, se till helheten och kunna prioritera rätt till gagn för verksamheten. Du ser helheten och är tydlig i ditt sätt att kommunicera för att säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna klargörs. Med trygghet och tillit driver du strategiskt viktiga utvecklingsfrågor och du vågar utmana om det är något du tror på. Enhetens verksamhet sträcker sig över hela myndigheten och, för att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du samarbetar med andra och har ett verksamhetsnära arbetssätt.

Du är prestigelös och mogen i ditt ledarskap och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har en god förmåga att skapa samsyn, främja samarbeten och upprätthålla effektiva arbetsrelationer. Du är som person utåtriktad, utvecklingsorienterad, drivande, och har en helhetssyn i förändringsarbeten liksom du förstår att resultat skapas genom delaktighet. Det är även viktigt med en god analytisk förmåga liksom att vara strukturerad, mål- och kvalitetsmedveten.

I arbetsgivarrollen känner du dig trygg och du har den statliga värdegrunden naturligt med dig i ditt dagliga arbete. Du har erfarenhet av att leda och verka för utveckling av medarbetare. Det är viktigt att du är lyhörd och respektfull i både relationer och sätt att kommunicera och att du kan anpassa detta efter målgruppens behov.

Då Kustbevakningen är en brottsbekämpande myndighet med därtill höga krav på regelefterlevnad ser vi det som mycket viktigt att du har ett etiskt förhållningsätt och att du kan leda med en hög moralisk kompass.

När vi anställer lägger vi stor vikt dina personliga egenskaper och förmågor.
Som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas.

Vi förutsätter att du har en god administrativ förmåga, god kunskap inom ekonomi och budgetfrågor och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på så väl svenska som på engelska.

Villkor

Anställningen är tillsvidare med inledande 6 månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten. Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras. 

Övrigt

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.  Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

SACO/SRAT, TULL-KUST och Seko kontaktas via Kustbevakningens växel , 0776-70 70 00