Företag: Sjöfartshögskolan i Kalmar

Universitetsadjunkt i Nautiska ämnen

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 500 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar inom sjöfart och drift. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart.

Ämnesområde för befattningen: Nautiska ämnen 
Placeringsort tillsvidare: Sjöfartshögskolan i Kalmar
Anställningens omfattning: 100 %, tillsvidare

Arbetsbeskrivning:
Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildning samt uppdrags- och fortbildningskurser.

Undervisningen bedrivs såväl på campus som på distans. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, handledning och examination.

För lärare inom LNU är det viktigt att följa utvecklingen inom de egna ämnesområden och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Vid brist på högskolepedagogisk utbildning kommer den att erbjudas som en del av den i tjänsten ingående kompetensutvecklingen.

Behörighetskrav
För behörighet till denna tjänst krävs sjökaptensexamen samt erfarenhet från arbete i lägst överstyrmansbefattning ombord på handelsfartyg. Intresse för pedagogik och lärande är nödvändigt. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avlagd magisterexamen i ämnet sjöfartsvetenskap ärmeriterande. Erfarenhet som lägst överstyrman påhandelsfartyg är meriterande.

Vi ser gärna sökande med ambition till vidareutbildning inom forskningsområdet. 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. 

Kontaktpersoner:
Prefekt Björn Pundars, telefon 0480-49 76 70
Studierektor Karin Lundberg, telefon: 0480-49 7606
HR-partner Kristofer Stahl, telefon: 0470-70 80 36

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]