Illegala oljeutsläpp minskar i Östersjön

Antalet illegala oljeutsläpp som observeras av spaningsflyg och satelliter minskar kraftigt i Östersjön. Under 2010 sjönk de rapporterade fallen med 37 procent, jämfört med föregående år. Totalt inrapporterade Helcoms medlemsstater 149 illegala oljeutsläpp under sammanlagt 4.279 flygtimmar. Majoriteten av utsläppen upptäcktes längs stora sjöfartsleder. 136 utsläpp, eller 91 procent, var mindre än 1 kubikmeter och av dessa var 97 utsläpp mindre än 100 liter. Det är sällsynt att Helcom och dess medlemsländer lyckas identifiera utsläppskällan, under 2010 kunde man bara identifiera källan vid nio fall.