Fotograf: Mathias Luter

Kategori: Passagerarsjöfart

Hoppet falnar för färjerederiet RG Line

Vasa hovrätt har avslagit RG-Lines begäran om att avbryta konkursförfarandet för bolaget.

Konkursförfarandet inleddes i november-december i fjol då ägaren Rabbe Grönblom själv först begärde bolaget i konkurs men några dagar senare återtog begäran. Det gick inte borgenärerna och inte heller tingsrätten i Vasa med på. Hovrätten gjorde den 6 mars samma beslut som tingsrätten och avslog i samma veva begäran om skuldsanering istället för konkurs. 

Trafiken mellan Umeå och Vasa fortsätter tillsvidare i konkursboets regi med fem avgångar i veckan åt vardera hållet. Enligt konkursboets förvaltare Christer Eriksson siktar man fortfarande på att hålla trafiken igång över sommaren. Men om konkursboet får ett hyggligt pris för ropaxfärjan RG-1 så kan trafiken avbrytas eller övergå på ett nytt rederi tidigare.

Grönblom själv säger att hans bolag kommer att söka rätt att överklaga hovrättens konkursbeslut till Högsta domstolen. 

Konkursboet har kraftigt sänkt biljettpriserna. Enligt konkursförvaltaren Eriksson har det inte påverkat biljettintäkterna men tack vare att passagerarsiffrorna går upp så förbättras ombordförsäljningen.

– Vi vill också göra det intressant för bägge staterna att stöda trafiken. Vi vill visa att man kan få mera passagerare med mera humana priser, säger han.

Det enda som alla parter tycks vara ense om är att trafiken inte kan fortsätta på längre sikt utan ett betydligt större offentligt stöd än nu. Fram till slutet av 2012 är stödet EUR 500 000 (SEK 4,4 miljoner) per år. Hälften kommer från finska staten, hälften från Västerbottens regionalförvaltning.

Vasa stad har borgat för över EUR 3 miljoner av RG-Lines skulder. Stadens ekonomichef Johan Lidsle säger att Vasa hoppas att den finska regeringen skall göra allvar av sin föresats i regeringsprogrammet att trygga trafiken i Kvarken. Lidsle påpekar att färjeförbindelsen utgör den viktig del av Europaväg E12 från Mo i Rana till Helsingfors.

Det finska trafikministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som också har medlemmar från Umeå stad och Västerbottens regionalförvaltning. Arbetsgruppen skall senast i september ge förslag på hur trafiken skall tryggas i framtiden.