HD fastställde dom mot Tjörn-redare

Högsta Domstolen har nu fastställt hovrättens dom mot Vilgot Johansson, som därmed skall betala 192 miljoner kronor till staten. Bakgrunden är ett borgensåtagande för över 25 år sedan i samband med fartygskrediter till Johansson-gruppen där bl.a. OT-rederierna ingick. OT-rederierna gick i konkurs 1982 och Johansson är på egen begäran försatt i personlig konkurs.