Hebei Spirit-dom hot mot rekryteringen

Flera stora sjöfartsorganisationer går nu ut med kraftiga protester mot den dom i Sydkorea där befälhavaren och överstyrmannen på VLCC:n Hebei Spirit fick 18 månaders respektive åtta månaders fängelse. Enligt domstolen var de delaktiga i det som kom att bli Sydkoreas värsta oljeutsläpp. Den internationella sjöfartsindustrin anser att domen är felaktig och populistisk och Hongkongs redareförening skriver att detta är ett allvarligt slag mot sjöfarten och att det inte underlättar rekryteringen när det finns ”ett konstant hot om kriminalisering och möjliga fängelsestraff hängande över deras (befälens red.anm.) huvuden”. Föreningen får medhåll av bland annat International Shipping Federation som i ett uttalande säger att organisationen står enad med alla de som kämpar för att de två indiska sjöbefälen skall friges.