Även Tjörn får rikstäckande sjöfartsutbildning

Sjöfartsgymnasiet i Skärhamn har av regeringen fått rätt att bedriva utbildning med riksrekrytering. – Jag delar Sjöfartens Utbildningsinstituts bedömning att det nationella behovet samt utbildningens särart gör att Tjörns gymnasieskola ska beviljas riksrekrytering, säger skolminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande. Sjöfart försvinner nu som en inriktning inom gymnasieskolans energiprogram.