Steg för steg ska Uddevalla Hamn flytta västerut.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Hamnen flyttar västerut

Steg för steg ska Uddevalla Hamn flytta delar av sina verksamheter västerut. Syftet är att möjliggöra för staden att expandera med bostäder och rekreationsområden närmare vattnet. Men där finns också geotekniska problem som gör att hamnverksamhet inte längre är lämpligt. 

För att allt ska klaffa pågår ett intensivt planeringsarbete. Jacob Engholm, marknadschef på Uddevalla Hamnterminal, är en av dem som i samarbete med bland annat kommunen, Trafikverket och såväl befintliga som potentiellt nya hamnkunder försöker lägga det pussel som det innebär att få allt på plats.

– Vi ska vara möjliggörare för industrin, det är inget självändamål att bedriva hamn. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder en långsiktighet. De måste kunna nå ut med sina produkter till marknaden, det är inget alternativ för dem att köra till en annan hamn, säger han när Sjöfartstidningen är på besök i hamnen.

Verksamhet flyttar

Han visar runt i delar av hamnen som på olika sätt kommer att påverkas, eller som redan har påverkats. Verksamhet håller på att avvecklas i en av tre delar i hamnområdet, Badö längs med Bäveån i öst, för att i stället flytta över till Sörvik som kommer att utvecklas ännu mer, eller senare i Frölandsområdet i väster och närmare farleden, där det finns en kaj sedan tidigare men där det mesta området i dag utgörs av ett stenbrott.

Jacob Engholm, marknadschef på Uddevalla Hamnterminal, och Ulf Tengroth, konsult.

Någon spikad tidsplan för projektet hamnflytt finns dock inte, enligt Jacob Engholm.

– Stenbrytning kommer att ske till 2022, och sedan ska ytorna återställas. Så planeringen beror på möjligheten att få tillgång till Frölandsområdet. Men kanske behöver vi den här tiden? De pågår olika planprocesser och det tar sin tid, säger Jacob Engholm.

Kommunens syfte är att fylla det attraktiva läget på Badö med bostäder, handel och nya mötesplatser. Det passar hamnen bra, säger Jacob Engholm. Med de förhållanden som i dag råder hade man ändå varit tvungen att göra något.

– Geotekniken på Badö är inte gynnsam längre för tung hamnverksamhet. Kajerna är i dålig kondition och det skedde ett ras för ett antal år sedan. Initialt kommer siloverksamheten där att påverkas, och flytta över till Frölandsområdet.

Nya affärsmöjligheter

– Vi har redan avvecklat verksamhet på Badö, samt håller på att reparera och förstärka en kaj på Sörvik. Detta görs i två steg för att produktionen ska säkerställas och inte påverkas. På Sörvik ska vi också bygga nya magasin, strukturera om en del och asfaltera. Vi har också investerat i två nya kranar som togs i bruk vid årsskiftet, säger Jacob Engholm.

Här ser hamnen nya affärsmöjligheter genom att skapa ett logistikcentrum med smarta godsflöden till och från hamnen.

På Fröland ligger en 240 meter lång kaj och där ute är vattendjupet över 12 meter, vilket skapar möjligheter att ta emot även djupgående fartyg.

– Det finns ett stort intresse hos olika företag som ser möjligheter här, bland annat olika silokunder. Det finns inte många ställen i Sverige där man kan etablera sig så nära vattnet.

– Vi tror att den här flytten kommer att skapa nya förutsättningar och det som behövs för att säkerställa vår verksamhet, säger Jacob Engholm. 

Artikeln var ursprungligen publicerad i Sjöfartstidningen nr 06/20.