Halverad vinst för kämpande Golden

Det krisdrabbade John Fredriksen-kontrollerade torrlastrederiet Golden Ocean gör ett svagt andra kvartal, som förväntat. Rörelseresultat hamnar på USD 28 miljoner, jämfört med USD 64 miljoner samma kvartal ifjol. Intäkterna skrivs till USD 85 miljoner, jämfört med 244 miljoner andra kvartalet ifjol. Nettoresultatet sjunker från USD 210 miljoner andra kvartalet 2008 till USD 101 miljoner i år.Rederiet är försiktigt positiva till utsikterna för andra halvåret och menar att den kinesiska ekonomin är en nyckelfaktor.– Kina har mer eller mindre varit den enda faktorn till den ökade efterfrågan på torrbulkstransporter, säger rederiet i ett uttalande.I april hämtade Golden Ocean in över USD 110 miljoner i en emission.– Emissionen tillsammans med flera avtal som nåtts med varv och långivare till bolaget, innebär att den existerande orderboken, våra långa charteravtal och den moderna flottan kommer att skapa en solid finansiell grund för framtiden, sa bolaget då i ett pressmeddelande.