Golden Ocean säkrar kontrakt för tre bulkers

Golden Ocean har säkrat långtidskontrakt för två capesizefartyg. Panamaxfartyget Channel Navigator, byggd 1997 och på 172.000 dwt, är bundet för fem år från april 2009 för USD 53.500 per dag, minus provision. Golden Ocean har också chartrat ut ett av sina fem capesize-nybyggen för tio år för USD 40.500 per dag, minus provision. Leverans sker under andra halvan av 2009. En icke namngiven charterkund har option på att köpa fartyget efter tio år för USD 92 miljoner. Fartyget byggs för närvarande vid Zhoushan Jinhaiwan i Kina. Slutligen har Golden Lyderhorn, byggd 1999 och på 74.242 dwt, chartrats ut för USD 51.000 USD för en treårsperiod.