Halverad vinst för Nordic Tankers

Nordic Tankers som är det första rederiet på tio år att noteras på Köpehamns-börden, vilket sker i juni, redovisar en mer än halverad vinst för 2006, jämfört med 2005. Förra året blev vinsten USD 8,6 miljoner jämfört med USD 18,6 miljoner året innan efter en reavinst på USD 8,5 miljoner på försäljningen av tankern Difko Birtha. Rederiet tog leverans av två fartyg förra året.