Gröna ger upp försök att stoppa hamnbygge

Två estniska miljöorganisationer tvingas ge upp sina försök att stoppa bygget av en ny hamn på Ösels västra sida. Organisationerna hade gått till domstol för att protestera mot en rapport om miljöpåverkan i området. Protesten vann dock inget gehör i domstolen. De bägge organisationerna tvingas betala miljöministeriets domstolskostnader och saknar ekonomiska möjligheter att driva ärendet vidare till högre instans. Det var ursprungligen meningen att den nya hamnen skulle vara färdig till kryssningssäsongen 2004. Marknadschef Erik Sakkov i AS Tallinna Sadam säger till SST att byggandet kommer att bli mycket dyrare eftersom priserna för material och arbetskraft har stigit under de ”förlorade åren”. Innan det statliga hamnbolaget begär in nya offerter skall förvaltningsrådet på nytt ta ställning till projektets framtid.