Kapellskärs hamn.

Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Godsmängderna fortsätter öka i Kapellskär

Till och med juli i år har volymerna av hanterat gods i Kapellskärs hamn ökat med 9,6 procent jämfört med samma period året innan. 

Godsmängderna via Stockholms Hamnars nordligaste hamn, Kapellskärs hamn, fortsätter att öka, skriver Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande. Närmare två miljoner ton gods har hanterats under årets första sju månader, vilket är en ökning med 9,6 procent jämfört med året innan.

Den största ökningen står Stockholms Hamnars största godskund Finnlink för. Men även Tallink Silja, DFDS och Viking Line har ökat sina volymer.

”Stadig tillväxt”

– Vi har haft en stadig tillväxt under många år i Kapellskär vilket visar hur viktig hamnen är för den växande Mälardalsregionen. Det goda samarbetet med samtliga rederier i hamnen gör att vi kan växa sida vid sida, säger Peter Lundman, driftchef Kapellskärs hamn, i pressmeddelandet.

Kapellskärs hamn är en av Sveriges viktigaste och modernaste godshamnar, skriver Stockholms Hamnar. Hamnens läge i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare till och från Stockholmsregionen där hälften av hela Sveriges konsumtion sker.

”Oerhört glädjande”

– Mer gods behöver transporteras sjövägen. Sjöfarten är ett energieffektivt trafikslag som minskar både klimatpåverkan och tar bort fordon från vägarna. Att större volymer kontinuerligt tar sjövägen till och från Stockholm via Kapellskärs hamn är därför oerhört glädjande, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods, Stockholms Hamnar, i pressmeddelandet.