Försvarsmakten väntar på Somaliabesked

Den svenska försvarsmakten väntar fortfarande på ett beslut från regeringen angående svenska hjälpinsatser i det krigshärjade Somalia för FN:s World Food Programme. Tidigare i år fick försvarsmakten i uppdrag av den borgerliga regeringen att redovisa förutsättningarna för Sverige att bidra med örlogsfartyg för mattransporterna. – Vi har meddelat att vi är redo att delta från och med september och kan bistå med korvetter i tre månader till att börja med. Men vi har ännu inte fått något politiskt beslut, säger Rick Forsling, pressansvarig på försvarsmakten. Försvarsmakten har i sina övningar haft med en hjälpinsats i Somalia som en parameter. Under senaste Libanonkrisen opererade försvarsmaktens korvett HMS Sundsvall utanför Beirut.