Totalt har Försvarsmakten nu tecknat 18 ramavtal efter att upphandlingen av sjötransportkapacitet i inrikessjöfart avslutades i maj. Det är ett avtal mer jämfört med resultatet från den föregående upphandlingen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter

18 rederier har tecknat avtal med Försvarsmakten

Ett mer rederi jämfört med tidigare. Det blev resultatet när nu Försvarsmakten avslutat upphandlingen av sjötransportkapacitet i inrikessjöfart.
I slutet av maj kunde Försvarsmakten inleda processen att skriva ramavtal med 18 skärgårdsrederier efter upphandlingen av sjötransportkapacitet i inrikessjöfart.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]rtkapacitet i inrikessjöfart.”} /–>

I slutet av maj kunde Försvarsmakten inleda processen att skriva ramavtal med 18 skärgårdsrederier efter upphandlingen av sjötransportkapacitet i inrikessjöfart.

– Vi fick in 22 anbud, varav fyra föll bort i kvalificeringen och då blev det 18 kvar. Väldigt roligt, säger David Granbom, strategisk inköpare på Försvarsmakten.

Inleddes i våras

Det var den 16 mars som Försvarsmakten inledde upphandlingen som omfattar fartygskapacitet i inrikessjöfart genom resebefraktning, tidsbefraktning och hyra av fartyg (bareboat).

– Vi har upphandlat enligt två ­anbudsområden, ett som vi kallar fartyg för passagerartransport och så har vi användningsområde 2 som är övriga sjötransporter, säger han.

Det handlar då om allt från godsfartyg och bogserbåtskapacitet till oljebunkerfartyg, arbetsfartyg för sjömätning eller rör- och kabelutläggning.

– När det gäller geografiska områden har vi fått en delad täckning, vissa geografiska områden nära storstäderna har lite bättre täckning. På annat håll är det lite sämre, säger han.

Ökat med ett avtal

Den sammanlagda avtalsperioden inklusive eventuella tidsoptioner är fyra år. Försvarsmakten uppskattar det totala värdet på upphandlingen till 60 miljoner kronor med en takvolym satt till 100 miljoner kronor.

David Granbom menar att intresset för att delta i upphandlingen legat på ungefär samma nivå som förra gången de genomförde upphandlingen.

– Det är ungefär snarlikt. I den tidigare upphandlingen hade vi 17 ramavtal så vi har fått en ökning med ett avtal. Överlag tycker jag vi ser ett stort intresse och engagemang för Försvarsmaktens upphandling och det är vi så klart jättetacksamma för, sjönäringen är väldigt intresserad och engagerad i detta. Men sedan hade vi hoppats på att få några fler, säger David Granbom. 

Flera myndigheter delaktiga

Förutom Försvarsmakten är ett flertal andra myndigheter med i upphandlingen, bland annat Energimyndigheten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Polismyndigheten, Trafikverket och Utrikesdepartementet.

Den gemensamma upphandlingen av fartygskapacitet i kust- och närsjöfart, som försvarsmakterna i Sverige och Finland samt vissa svenska myndigheter gör för svenskt totalförsvar och Finlands försvarsmakt, är inne i slutskedet.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]