KBV och Försvarsmakten ska samarbeta mer

Försvarsmakten och Kustbevakningen har tillsammans tagit fram en handlingsplan för ett utökat samarbete myndigheterna emellan.– I dag har vi tagit ytterligare ett steg i vårt samarbete med Försvarsmakten. Samverkan och samutnyttjande av resurser, som till exempel viss gemensam utbildning och övningsverksamhet, gynnar båda myndigheternas verksamheter som blir effektivare, säger generaldirektör Judith Melin på Kustbevakningen.De båda statliga myndigheterna ska göra en översyn av gemensam övningsverksamhet, larmrutiner, beredskap och resurser inom området räddningstjänst.