Försvarschefer vill öka sjöövervakningssamarbete

Försvarscheferna i Sverige (Håkan Syrén), Norge (Sverre Diesen) och Finland (Juhani Kaskeala) vill att länderna intensifierar samarbetet inom sjöövervakning omgående, skriver de i en debattartikel som publiceras i flera nordiska tidningar. Försvarscheferna menar att miljöhot, ökad sjöfart och transporter av olja och gas ställer allt högre krav på övervakning varför ökat samarbete kring detta är ett måste. Försvarscheferna har identifierat 140 samarbetsområden, förutom sjöövervakning rör det sig bland annat om luftövervakning och militär utbildning.