Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Juridik | Miljö

Vill öka miljökraven på sjöfarten

Förbjud utsläpp av skrubbervatten, öka fyllnadsgraden och minska fartygstrafik i Sveriges mest känsliga havsmiljöer. Det är några av de åtgärder en ny studie från Havsmiljöinstitutet förordar om mer gods ska transporteras till sjöss.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ansporteras till sjöss.

Sedan 2018 är det beslutat från regeringshåll att godstransporter till sjöss ska öka. Till stor del beror beslutet på att sjötransporter bedöms släppa ut mindre koldioxid än landtransporter.

I november släppte Havsmiljösinstitutet rapporten ”Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart”.

EU:s havsmiljödirektiv definierar vad som är god miljöstatus (Good environmental status). Havsmiljöinstitutet har undersökt mängden miljögifter, främmande arter och näringsämnen som leder till övergödning i svenska hav- och kustområden och bedömer att havsmiljöerna i nuläget inte når upp till ”god miljöstatus”. 

Krävs ökade miljöåtgärder

Enligt rapporten finns en målkonflikt mellan de transportpolitiska och miljöpolitiska målen. Med ökade sjötransporter i svenska vatten kommer även miljöförstöringen att öka, vilket i sin tur kräver ökade miljöåtgärder.

För att de transportpolitiska målen inte ska inverka negativt på de miljöpolitiska föreslår Havsmiljöinstitutet följande åtgärder:  

  • Se till att det finns ett jämförbart och högkvalitativt underlag för sjö- och landtransporters påverkan på havsmiljön med tydlig analys och kommunikation kring alla typer av utsläpp som kommer från fartygen, inte bara utsläppen av koldioxid. Utsläppsmängder och påverkan ska också anges i absoluta tal och relevanta enheter.
  • Minimera antalet transporter genom att öka fyllnadsgraden av last ombord.
  • Hastighetsoptimering av fartyg för att sänka bränsleförbrukningen och minska utsläppen. 
  • Minska fartygstrafiken i Sveriges mest känsliga och skyddade havsmiljöer.
  • Skapa tydliga incitament för fraktköpare att alltid anlita fartyg som har högsta miljöprestanda gällande växthusgaser och andra förorenande och övergödande ämnen.
  • Säkerställa att NECA (kvävekontrollområde) i Östersjön och Nordsjön införs, så att fler fartyg får kväverening installerad. 
  • Stärka samordningen mellan myndigheter så att framtidsfrågor som rör sjöfart och dess miljöpåverkan behandlas och åtgärdas i linje med en ekosystemsbaserad förvaltning.

Nytt svaveldirektiv 2020

I samband med att svaveldirektivet träder i kraft vid årsskiftet vill Havsmiljöinstitutet dessutom se ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten i havet.

Institutet vill också att konsekvenserna av den förväntade ökningen av lågsvavliga hybridoljor som fartygsbränsle utreds. Hybridolja består av tjockolja (HFO) som blandas med lågsvavligt bränsle samt komponenter som binder ämnena samman. I rapporten poängteras att den skyddsutrustning som finns i dag är mindre effektiv för hybridoljor.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]