Skandiahamnen i Göteborg.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Förstärkning av Skandiahamnen inleds

Nu när EU har gett projektet Skandiahamnen grönt ljus kan arbetet med att förstärka Skandiahamnen påbörjas. Byggföretaget NCC har fått uppdraget, som är värt en miljard kronor.

NCC påbörjar nu arbetet med att förstärka Skandiahamnen i Göteborg. Uppdraget är en del i förberedelserna för att kunna ta emot större containerfartyg. Affären är en totalentreprenad i samverkan på uppdrag av Göteborgs hamn och har ett ordervärde på drygt en miljard SEK, skriver NCC i ett pressmeddelande.

Skandiahamnen ska förberedas för att kunna ta emot större fartyg. Göteborgs hamn ansvarar för
den del av projektet som NCC har tilldelats. Den andra delen, muddring och fördjupning av farleden, hanteras av Sjöfartsverket.

Hamnen i drift under tiden

NCC:s uppdrag omfattar bland annat ombyggnation av Skandiahamnens kaj med ny frontspont, omfattande pålningsarbeten, installering av en ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten. Flera moment är tekniskt utmanande, till exempel undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Hamnen fortsätter att vara i drift, vilket enligt NCC kräver tät dialog med andra verksamheter för att inte påverka transporter, lastning och lossning.

Kenneth Nilsson, NCC

– Utvecklingen av Skandiahamnen är en central infrastruktursatsning som gagnar hela Norden, och NCC:s breda kunskap och erfarenhet kommer spela en avgörande roll i arbetet. Detta är ett komplext projekt, men genom att NCC involverades redan i planeringsskedet har vi kunnat lösa många utmaningar och skapat goda förutsättningar för ett effektivt arbete, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Arbetet med planering och projektering av projektet inleddes 2020. Byggstart sker omgående och beräknas vara färdigställt första kvartalet 2028.