Social interaktion ombord minskar stressen och ökar säkerheten, enligt en ny rapport.

Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Forskning

Forskning betonar vikten av socialt umgänge ombord

Regelbunden social interaktion ombord gynnar besättningens välbefinnande, minskar isolering och stress och hjälper till att skapa säkra och effektiva team ombord. Det visar ny forskning.

Det är The International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN) som publicerat första delen i ett forskningsprojekt, Social Interaction Matters (SIM) Project, som undersöker hur social interaktion ombord på fartyg påverkar besättningen. Projektet initierades långt före Covid-19-pandemin, men de omfattande problem med besättningsbyten som sedan blev på grund av pandemin har ytterligare aktualiserat betydelsen av en stark sammanhållning bland besättningen, skriver ISWAN i ett pressmeddelande.

Undersökt drivkrafter och hinder

Det huvudsakliga målet med forskningen är att uppmuntra social interaktion ombord. Man har bland annat undersökt drivkrafter och hinder för social interaktion, och med hjälp av besättningar runt om i världen identifierat aktiviteter som hjälper till att engagera människor. 

En slutsats är, enligt ISWAN, att det är av stor betydelse av att besättningen samlas under sin fritid, och att det har en positiv inverkan på inte bara besättningsmedlemmarnas välbefinnande, utan även driftseffektivitet och säkerhet.

Samtidigt är det utmanande för dem som bor och arbetar ombord i många månader att underhålla kontakt med andra och få tid till fritidsintressen. Dessa utmaningar har förvärrats under pandemin när ombordtiden för många har förlängts, konstaterar organisationen.

Tio djupintervjuer

Forskarna har genomfört en stor undersökning hos 900 sjömän, samt gjort tio mer djupgående telefonintervjuer. Vikten av ett gott ledarskap som stöder en inkluderande ombordkultur lyfts fram i rapporten. Å andra sidan pekar forskarna på hur en ökad arbetsbelastning och trötthet utgör de största hindren för social interaktion ombord.

– Även om man kan underlätta rekreation ombord så är det dessa grundläggande frågor som måste åtgärdas för att få en långsiktig påverkan. Social interaktion ombord har en samverkande effekt som främjar en lyckligare och mer motiverad besättning, som kan arbeta mer effektivt och säkert tillsammans, säger Kate Pike, forskningsledare, i pressmeddelandet.

Med resultaten som grund samarbetar ISWAN nu med flera rederier för att pröva olika initiativ. Det kommer att bli fas två i projektet, och fas tre kommer sedan att använda data från försöken för att utveckla en vägledning för rederier.

”Mycket uppmuntrande”

Enligt Caitlin Vaughan, projektledare hos ISWAN, så har de fått mycket positiva reaktioner från branschen under projektets gång.

– Vi började detta projekt i en svår tid, så den stora entusiasmen vi fått från företag och sjömän om att delta är mycket uppmuntrande. Vi ser fram emot att bygga vidare på de värdefulla resultaten för att säkerställa att alla företag inser vikten av att underlätta social interaktion ombord, säger hon i pressmeddelandet.

Forskningsprojektet sponsras av the Maritime and Coastguard Agency (MCA) och Red Ensign Group.