Företag:

Mattias Lindholm

Mattias Lindholm, som varit anställd på Wasaline sedan 2013, utnämns till försäljningschef för rederiets frakt i Sverige och fortsätter vid sidan av försäljningsarbetet med utvecklingen av konceptet multimodala transporter.